Vés al contingut (premeu Retorn)

Master EMDC: Màster Europeu en Computació Distribuïda (EMDC)

Resum | Courses | News

logo_em2.jpg

El programa de màster EMDC ofereix educació d'alt nivell internacional, una experiència cultural de dos països europeus i una doble titulació universitària.

Obert a estudiants de qualsevol país, amb diverses beques Erasmus Mundus disponibles.

Places: 24

Terminis de sol·licitud:

  • 30 novembre 2009 per a estudiants no europeus que demanen una beca.

  • 31 març 2010 per a estudiants europeus (que demanin o no beca)

Descripció

El màster europeu Erasmus Mundus en computació distribuïda va ser aprovat per la Comissió Europea el juliol de 2009. És una cooperació entre el Reial Institut de Tecnologia (KTH) de Suècia, l'Institut Superior Tecnològic (IST)a Portugal i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).Es tracta d'un programa de dos anys de mestratge que inclou mobilitat dels estudiants.

L'EMDC aspira a donar la millor base possible per a una carrera en la investigació i el desenvolupament de sistemes distribuïts escalables i fiables. En finalitzar el programa, els estudiants no només han d'entendre i ser capaços d'utilitzar grans sistemes distribuïts, sinó que han de ser capaços de dissenyar i construir aquests sistemes.

Estructura

El programa consta de tres semestres de cursos i un semestre per al treball de tesi, 120 crèdits ECTS en total.

Durant el primer any d'estudis, els estudiants entren a l'IST o a la UPC, on els cursos cobreixen els aspectes bàsics de la informàtica distribuïda. Els perfils específics que s'ofereixen al IST i la UPC s'orienten a diferents aspectes en el disseny, desenvolupament, avaluació i evolució dels sistemes de computació distribuïda: fiabilitat dels sistemes a l'IST (tolerància a errors, inter-operabilitat, sistemes autonòmics), rendiment i la escalabilitat a la UPC (mesura i ajust del rendiment, sistemes de gran escala).

El tercer semestre es completa al KTH i conté els cursos avançats que integren el contingut de semestres anteriors. Això motiva els estudiants a desenvolupar projectes a gran escala que integrin coneixements comuns i complementaris adquirits anteriorment, i el desenvolupament de la metodologia de recerca i escriptura científica, indispensable per a prosseguir els seus estudis i la investigació.

El programa conclou amb una tesi de mestratge sota la supervisió d'una de les tres institucions.

Sortides professionals

El programa de màster EMDC ofereix als seus estudiants la millor base possible per a una carrera en la investigació i el desenvolupament de sistemes distribuïts escalables i fiables.

L'objectiu en finalitzar el programa, és no només entendre i ser capaç d'utilitzar sistemes distribuïts de gran escala, sinó també saber dissenyar i construir aquests sistemes.

A més, el programa inclou mobilitat que amplia la perspectiva cultural i l'adaptabilitat dels participants. Aquestes característiques són molt apreciades en el mercat de treball global d'avui.

Els titulats del màster EMDC podran ser emprats en una àmplia gamma d'indústries, tenen el potencial per a iniciar les seves pròpies empreses innovadores o continuar els seus estudis cap a un doctorat.

Oportunitats de Beques

El programa Erasmus Mundus és una iniciativa comunitària de suport a la cooperació universitària a nivell de mestratge i doctorat. El seu objectiu és proporcionar una educació Europea d'alta qualitat per atraure els millors estudiants de tot el món. Els programes són impartits per un grup d'universitats associades, i inclouen estudis en almenys dos països europeus.

Les beques cobreixen despeses de matrícula, despeses d'instal lació i quota mensual.

  • Estudiants no-EU/associats pot rebre fins € 48 000 durant dos anys

  • Estudiants EU/associats poden rebre fins € 23 000 durant dos anys

El nivell exacte varia en funció dels costos específics a càrrec del titular de la beca.

Per obtenir més informació visitar: http://kth.se/emdc