Programa de Doctorat "Arquitectura de Computadors"

Presentació

DoctorateL'objectiu del programa de doctorat Arquitectura de Computadors és la formació d'investigadors amb una competència internacional en les àrees que cobreix el programa: arquitectura de computadors, sistemes operatius, comunicacions i xarxes de computadors i disseny microelectrònic.

Aquests investigadors podran contribuir, dins dels seus àmbits d'experiència, al progrés científic, tècnic, social i econòmic, amb les indústries i les institucions on desenvolupin la seva tasca professional. En l'àmbit docent, el programa de doctorat també té com a objectiu la formació dels professors que hauran d'impartir el seu ensenyament universitari en les àrees de coneixement cobertes pel programa.

Per assolir aquests objectius, el programa defineix dues intensificacions:

  1. Computació d'Altes Prestacions i Tecnologia
  2. Xarxes de Comunicacions i Sistemes Distribuïts

Actualment, la comissió acadèmica està formada pels professors Davide Careglio, José María Barcelò i Eduard Ayguadé.

Reconeixements 

  • ANECAEl programa de doctorat va rebre la Menció de Qualitat del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, referència MCD2003-00126 (BOE resolució del 28 de maig del 2003). La menció es va renovar per als cursos acadèmics 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 i 2009/10.Ha rebut la Menció d'Excel·lència per als cursos 2011/12, 2012/13 i 2013/14 (MEE2011-0361).
  • També ha estat acreditat per la AQU el 2019, amb la consideració d'excel·lència el 2021.

Informació acadèmica

Informació general

Beques i ajuts

Mobilitat

Qualitat

Contacte