Memòries acadèmiques

En el marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les Unitats Bàsiques, a la convocatòria de 2009 el DAC va presentar un projecte per a l'elaboració de forma automatizada d'un anuari que reculli l'activitat del DAC al llarg de cada curs acadèmic. A continuació es presenten els anuaris elaborats com a resultat d'aquest projecte.

A continuació es presenten ens anuaris que el DAC ha elaborat en el passat: