Comparteix:

Mateo Valero Cortés premiat amb el "2009 Harry H. Goode Award"

12/06/2020

La IEEE Computer Society ha otorgat a Mateo Valero Cortés el premi "2009 Harry H. Goode Award", "in recognition of seminal contributions to vector, out-of-order, multithreaded and VLIW processor architectures" (en reconeixement per les seves contribucions trascendentals a les arquitectures de processadors vectorials, en desordre, multithreaded i VLIW).

http://www.computer.org/portal/web/pressroom/2010/goode
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_H._Goode
Keywords
premi