Comparteix:

Recerca

La recerca al Departament d'Arquitectura de Computadors es desenvolupa dins de l'àrea de coneixement "Arquitectura i Tecnologia de Computadors". Tracta temàtiques com ara microarquitectura de processadors, compiladors, models de programació, sistemes operatius, xarxes mòbils i inalàmbriques, xarxes ATM, gestió de grans volums de dades, data mining, gestió de continguts multimèdia, internet of things (IoT), unmanned aerial systems (UAS, RPAs),...

La recerca s'organitza en un seguit de Grups de Recerca, integrats majoritàriament per personal del DAC tot i que també hi participa personal investigador d'altres departaments universitaris o d'empreses privades.

La qualitat de la recerca duta a terme al DAC es pot constatar per l'impacte de la producció científica i la participació dels Grups de Recerca del DAC en projectes competitius europeus i nacionals. Els Grups de Recerca han organitzat alguns dels congressos internacionals més importants de l'àrea de coneixement (ICS-95, ISCA-98PACT-2001, MICRO-2005, .... ). Els Grups de Recerca transfereixen tecnologia mitjançant convenis de col·laboració amb empreses privades nacionals i internacionals.

Cal destacar el paper d'alguns membres del departament en la creació i en la direcció de centres i infraestructures de recerca (BSC-CNS, CCABA, CEPBA, CIRI, DAMA-UPC, esCERT,...) i en la localització empresarial al voltant de la UPC (Compaq Labs, Intel Labs, ...).

Finalment, diversos investigadors del DAC i Grups de Recerca han vist reconeguda la seva tasca mitjançant premis i distincions.