Spin-offs

Com a fruit de la recerca desenvolupada al DAC, alguns membres han participat en la creació d'iniciatives empresarials.

Spin-offs en actiu

Energy Aware Solutions, 2020, cofundada per Julita Corbalán, ofereix solucions d'estalvi energètic als CPD's.

Nearby Computing, 2019, cofundada per David Carrera, comercialitza tecnologia d’orquestració de serveis IoT (Internet de les Coses) i 5G.

Mitiga Solutions, 2019, impulsada per José María Cela, comercialitza un software de predicció de l’impacte de les catàstrofes atmosfèriques en la gestió del trànsit aeri en situacions d'emergència.

Elem Biotech, 2019, cofundada per José María Cela, comercialitza la tecnologia de simulació i anàlisi de dades per al sector biomèdic i farmacèutic.

SemiDynamics, 2016, fundada per Roger Espasa, especialitzada en arquitectura de microprocesadors, disseny front-end i verificació, centrant-se en el desenvolupament de RISC-V tant sobre solucions ASICs com FPGA.

Metempsy, 2014, fundada per Toni Juan, ofereix serveis de consultoria en el context d'arquitectura de computadors, optimització d'aplicacions i Silicon Design.

Ludium Lab, 2012, creada per Àlex Pajuelo i Javier Verdú, especialitzada en la transmissió electrònica d’informació des del núvol.

Sparsity S.L.  2010, creada per membres de DAMA-UPC (Josep Lluís Larriba Pey, Víctor Muntés Mulero, Norbert Martínez Bazán, Pere Baleta Ferrer...), comercialitza i proporciona serveis basats en les tecnologies desenvolupades per DAMA-UPC.

Safelayer 1997, creat per Paco Jordán, Jordi Iñigo, Jordi Buch i Manel Medina. Participa en projectes de tecnologia per a l'autenticació, autorització, integritat i confidencialitat de la personalitat del ciutadà.

Altres spin-offs que han sorgit del Departament d'Arquitectura de Computadors

Media technology Group, 2014, creada per Jaime Delgado i Silvia Llorente, ofereix solucions per a la gestió i distribució segura de contingut multimèdia, basades en estàndards internacionals.

Talaia Networks, S.L. 2013, creada per Pere Barlet-Ros, Josep Sanjuàs i Josep Solé-Pareta, desenvolupa i comercialitza productes innovadors de monitoratge de tràfic que augmenten la visibilitat de la xarxa.

Miraveo Inc. 2008, creada per Jorge García Vidal Develops ad-hoc, peer to peer networking technology to create and deploy robust and resilient Spontaneous Area Networks (SPANs), enabling location-based networking among users over conventional mobile devices.

Adda Documental 2006, creada per Joan Carles Cruellas, Frederic Monràs, Manel Medina, Sergi Cabré i Pau del Canto. Actualment està sense activitat.

Ready People S.L.2003, creada per Marcel Medina i Manel Medina

TB-Security S.A. 1999, creada per diversos membres de l'esCERT-UPC (Manel Medina, Jordi Linares, Marta Cruellas, Manuel García-Cervigón, entre d'altres), inicialment es va crear amb el nom Inetsecur S.L., i el va canviar al ser adquirida per tb-solutions S.A., l'actual propietària. Gestió de Seguretat de la Informació i el disseny, implantació i explotació de Centres de Resposta a Incidents de Seguretat (CERTs) o altres tipus de solucions centralitzades.

Semarket 1997, inicialment com a intermediària a la participació d'uns Business Àngels a Safelayer. Desenvolupament de productes i serveis de seguretat en les àrees d'identificació i verificació d'identitats, control d'accés i signatura electrònica.