Comparteix:

Eleccions vacants Consell 2023

27/10/2023

Eleccions a les vacants del Consell de Departament d'Arquitectura de Computadors l'any 2023

La informació de eleccions a les vacants del Consell 2023 es troba a l'adreça https://www.ac.upc.edu/ca/nosaltres/consell2023 (copiar i enganxar, que si hi ha un enllaç a la pàgina, surt com a enllaç trencat).