Julita Corbalán entrevistada a La Vanguardia en relació a l'spin-off Energy Aware Solutions

Energy Aware Solutions, empresa surgida del BSC i la UPC, dona servei a superordinadors i ‘data centers’