Comparteix:

Nou web d'emergència

12/06/2020

Ens complau informar-vos que acabem de posar en marxa un nou web d'emergència que us redirigirà a una pàgina informativa en cas que el servidor web principal del DAC deixi de respondre (per exemple, si es produeix un tall de corrent elèctric al Campus Nord). Amb aquesta web pretenem facilitar l'accés als serveis de continuïtat o a d'altres serveis que es puguin considerar crítics en el futur. 

El web d'emergència està hostatjat al CPD de l'edifici Omega, en el mateix servidor que ofereix els serveis de continuïtat de correu.

Keywords
blog