Comparteix:

Reboot de servidors

12/06/2020

Demà dijous dia 15 de març, de 8 a 9h durem a terme el reboot del següents servidors per a que entrin en servei les actualitzacions instal·lades recentment:

  • www-1, intranet-1: servidors web institucionals, intranet i webmail
  • sites: servidor web per a zones de docència, recerca i personals
  • llosas: servidor web i correu de continuïtat
  • db-1: servidor de bases de dades, principalment vinculades a aplicacions de la intranet
  • gw-1: portal principal web i servidor VPN
  • xarxes-2: servidor d'accés bàsic a la xarxa (VMPS, DHCP i DNS)

Durant aquest període de temps podeu percebre breus interrupcions en cadascun dels serveis especificats anteriorment. En tal cas, us preguem que ho torneu a provar passats uns minuts.

* Actualització 15/3/2012 8:49h: Tots els serveis tornen a estar de nou en funcionament.

Keywords
blog