Comparteix:

Sobre el spam, els falsos positius i les llistes negres

12/06/2020

Recentment hem vist com un canvi al DNS ha comportat un canvi en l'enrutament del correu institucional, fent que el correu sortint del gateway fos analitzat pel detector de spam, el qual, entre moltes altres coses, comprova que l'adreça IP des d'on s'origina el correu no estigui en llistes negres, i això ha comportat que alguns de vosaltres hagueu vist com els vostres correus enviats a d'altres companys del departament hagin estat classificats erròniament com spam. En aquesta notícia en teniu tots els detalls.

Tal com expliquem a la notícia el problema ha estat resolt en primera instància, i els vostres correus enviats des del gateway cap a d'altres adreces del departament ja no seran classificats com spam perquè no passaran pel detector.

Però això ha posat de manifest un altre problema de major abast: alguns de vosaltres teniu assigada una IP pel vostre proveïdor de serveis que realment està en llistes negres. I si esteu enviant un correu a una adreça que no és del departament, és probable que el destinatari també tingui un detector de spam que també avaluï les llistes negres, i per tant, el vostre correu pot tornar a ser classificat com spam.

Així doncs, a tots aquells que us heu vist afectats pels falsos positius, us recomanem que per a resoldre definitivament el problema, prengueu les mesures oportunes per a que la IP assignada pel vostre proveïdor de serveis no figuri en cap llista negra.

Com podeu saber si la vostra IP està una llista negra?

  • Primer de tot, heu d'esbrinar la vostra IP assignada pel proveïdor de serveis; podeu usar, per exemple:
  • Seguidament, useu alguns dels comprovadors de llistes negres disponibles a la xarxa públicament i poseu la IP que heu obtingut al pas anterior; per exemple:
Keywords
blog