Comparteix:

Migració servidors de correu

22/02/2017

El dijous 23 de febrer a les 7.30 s'aturaran els servidors de correu sert i thos per a poder migrar-los a la nova infraestructura de disc. Es preveu que a les 9.00 ja estigui tot operatiu de nou.

Mentre duri el procés, no es podrà accedir a llegir ni enviar correu del DAC. No es perdrà cap correu, ja que tots quedaran aturats en servidors intermedis que una vegada amb les màquines operatives de nou, els enviaran als nostres servidors.

Un cop el sistema dels servidors migrats, es procedirà a migrar les bústies d'usuari de forma individual, donat que el volum de dades és molt gran. La migració de bústies durarà uns dies, es farà a la nit per mirar d'afectar el menys possible sempre que l'usuari no estigui connectat en aquells moments. La migració de cada una de les bústies dura uns minuts durant els quals l'usuari no podrà accedir a llegir el correu. Igual que amb el sistema, no hi haurà cap pèrdua de correu.

 

Actualització [23/02 - 8.10]: La migració del sistema dels servidors sert i thos ha finalitzat correctament. Els pròxims dies s'aniran migrant les bústies de forma individual. Mentre duri la migració, pot haver-hi alguns minuts on no es pugui accedir a les bústies.

Keywords
blog