Problemes amb un servidor de bústies de correu

Avui dia 1 d'abril a partir de les 9:30h aproximadament hem patit un greu malfuncionament d'un dels servidors de correu que allotgen les vostres bústies. Ha estat resolt finalment a les 18h.

El problema ha causat una important corrupció de dades de tots els discs del servidor, degut a que l'esmentat servidor s'ha posat en marxa simultàniament i per causes desconegudes en dos hosts diferents.

Hem pogut recuperar les dades dels discs, reconstruir les bases de dades de correus i lliurar a la vostra bústia els missatges que us han anat enviant al llarg del dia, els quals havien quedat encuats temporalment en un servidor intermig.

Actualment disposem de dos servidors de bústies de correu. La vostra bústia està allotjada únicament en un dels servidors. Si teniu la bústia allotjada en el servidor que ha fallat, llavors heu patit els problemes d'accés que hem explicat.

Per a tots aquells usuaris que heu estat afectats, durant els propers dies us enviarem una relació de tots els missatges que hem enregistrat que us hagin pogut enviar durant el temps de la fallada, per a que pugueu comprovar que els heu rebut correctament o reclamar-los al remitent si ho considereu oportú.

Lamentem profundament les molèsties ocasionades, i volem agrair-vos la vostra comprensió.

* Actualització 2 d'abril: Hem comprovat el registre de missatges enviats a tots els usuaris que tenen la bústia allotjada al servidor afectat per la fallada (entre les 9:30h i 18h). Us hem enviat un llistat detallat dels missatges que us van ser remesos, incloent un identificador intern del missatge, la data de recepció per part del nostre servidor, el remitent i el destinatari. Aquesta informació pot ser-vos útil per a buscar el missatge a la vostra bústia, o bé reclamar-lo al remitent si ho considereu oportú.

* Actualització 5 d'abril: Hem pogut recuperar un important nombre de missatges del disc del servidor que va fallar. Aquests missatges estaven pendents d'entrega. És possible que molts dels vostres missatges perduts estiguin aquí. Els hem tornat a injectar al sistema i us els lliurarà en els propers minuts. Us hem enviat un llistat detallats dels missatges que hem recuperat.