Comparteix:

Blog

Comparteix:

Actualització disc distribuït

07/07/2017

Dimecres 12/07/2017 a les 20.00 es realitzarà una actualització dels discos del servei de disc distribuït que pot tenir impacte en tots els serveis.

L'operació durarà diverses hores i durant aquest temps el rendiment en l'accés a disc i a les bústies de correu es pot veure afectat.

Donat que afecta l'accés a disc, tots els serveis són susceptibles de veure's afectats en el seu rendiment.

Està previst que dijous a les 8.00 ja estigui tot funcionat de forma òptima.

Comparteix:

Manteniment disc distribuït

27/06/2017

Demà dimecres 28/06/2017 a les 7.30 es realitzarà un manteniment al gestor del disc distribuït que pot tenir impacte en tots els serveis.

L'operació durarà diverses hores i durant aquest temps el rendiment en l'accés a disc es pot veure afectat.

Comparteix:

Actualització servidor Màquines Virtuals

29/05/2017

El dimecres 31 de maig a les 7.30 es procedirà a realitzar l'actualització del servidor que gestiona les màquines virtuals d'usuari.

L'actuació pot durar fins a les 13.00 i durant aquell període no es podrà accedir a les consoles de les màquines virtuals, ni a la gestió d'aquestes.

Les màquines virtuals que estiguin funcionant, continuaran operatives i donant servei i es podrà accedir a les mateixes mitjançant serveis de xarxa com ssh, remote desktop, etc.

Un cop finalitzada la migració, es podrà tornar a accedir a la gestió i a les consoles, tot i que la interfície també estarà actualitzada i els menús canviaran lleugerament.

 

Actualització [31/5 - 11.00]: El servei torna a estar operatiu.

Comparteix:

Migració dades disc centralitzat

19/05/2017

El dimecres 24 de maig a les 7.30 es procedirà a la migració de les dades del disc centralitzat cap al nou disc distribuït.

La migració es fa a causa de la finalització del període de manteniment de l'actual cluster de disc centralitzat.

La duració del procediment serà d'unes 2 hores, i durant aquesta estona no es podrà accedir a les dades del disc centralitzat, així com als nodes d'entrada del cluster arvei.

Els servidors i serveis afectats seran:

 • arvei: No es podrà accedir als nodes d'entrada del cluster arvei. Els jobs continuaran executant-se i no es veuran afectats.
 • recursos-1: Accés a samba, disc centralitzat, impressió. Tampoc es podrà accedir des de Windows (personal o WinCenter).
 • pericas i fonoll: Servidors Solaris amb accés a Framemaker. No es podrà fer servir Framemaker durant la migració.

 

 Actualització [24/05/2017 - 9.05]: La migració de les dades ha finalitzat correctament.

Comparteix:

Spam, malware i límits en l'enviament de missatges

20/04/2017

Hem implementat uns límits en l'enviament de missatges de correu per tal de reduir l'impacte de certs atacs que estem rebent darrerament.

En teniu els detalls al nostre wiki.

Us recomanem que ho llegiu, i que ens feu arribar els vostres comentaris i preguntes si ho creieu convenient.

Comparteix:

Cierre UPC durante la Semana Santa 2017

07/04/2017

Cierre UPC por ahorro energético 08-17/04/2017

Durante el período de Semana Santa de este año, es decir, entre los días 8 y 17 de abril, la UPC cierra por ahorro energético. Esto significa que no habrá soporte informático en ese intervalo. Volvemos el próximo martes 18 de abril.

Comparteix:

Nou servei de webmail en proves

22/03/2017

Durant una setmana podreu provar el nou servei de webmail per donar-nos la vostra opinió.

Des d'ara mateix podeu provar el nou servei de webmail del DAC. Hem actualitzat la versió de Horde i hem importat la base de dades de producció perquè es conservin les preferències i la configuració.

La setmana vinent posarem en marxa el nou servei definitivament. Tots els canvis de configuració que feu fins aleshores al nou webmail es perdran perquè migrarem de nou la base de dades que tenim actualment en producció. Però si mentrestant podeu provar que tot funciona correctament i que teniu les mateixes dades que a l'antic webmail (sobretot els filtres de correu, si els heu personalitzat) ens serà de gran ajuda.

Actualització (3 abril, 11:45): El nou servei de webmail ja està en producció.

Comparteix:

Desconnexió dels antics servidors de correu

20/03/2017

El proper dilluns dia 27 de març procedirem a desconnectar els antics servidors de correu. És imprescindible que abans d'aquesta data reviseu la configuració de tots els vostres dispositius (PCs, portàtils, mòbils, etc.) i us assegureu que esteu usant els nous servidors. En cas contrari, no podreu accedir a la vostra bústia de correu ni enviar-ne.

Aquí trobareu la documentació que explica com configurar convenientment els vostres dispositius.

Recordeu que amb el nou servei la contrasenya de lectura de correu i la d'enviament són la mateixa. Si teniu problemes amb la contrasenya d'enviament, proveu a posar-vos-la de nou.

* Actualització 27/3 a les 15:30h: El servidors de correu entrant antics per IMAP/POP han estat desconnectats definitivament.

* Actualització 28/3 a les 10:55h: El servidors de correu sortint antics per SMTP han estat desconnectats definitivament.

Notícia relacionada: Nous servidors de correu

Comparteix:

Nous servidors de correu

10/03/2017

Nous servidors de correu

A partir d'avui mateix ja podeu usar els nous servidors de correu, tant per a llegir com per a enviar. Al nostre wiki trobareu els paràmetres que heu de posar al vostre client habitual (Thunderbird, Outlook, Android, IOS, etc.).

Les novetats més significatives són les següents:

 • La configuració del client ja no depèn de si som a la xarxa interna del departament o no
 • Les credencials d'autenticació per a la recepció i l'enviament de correu són les mateixes; és a dir, ja no usarem una contrasenya diferent per a llegir i una altra per a enviar correu
 • Millora de la seguretat en les comunicacions:
  • És obligatori l'us de xifrat (abans no ho era, sempre que estéssim a la xarxa interna)
  • És obligatori l'us de credencials per a l'enviament de correu (abans no ho era des de la xarxa interna)
 • Balanceig de càrrega i tolerància a fallades, tant per a la recepció com per a l'enviament: els servidors reals estan darrera d'uns load balacers

El nou servei estarà en fase de proves durant tota la setmana vinent, fins el dilluns dia 20 de març. Us animem a provar-lo i a que ens feu arribar els vostres comentaris.

El mateix dia 20 de març començarem a plantejar el desmantellament del servei actual de correu i presentarem el calendari d'actuacions en funció del resultat de les proves. Per aquest motiu us preguem la vostra col·laboració usant els nous servidors en la mesura que us sigui possible.

Comparteix:

Reboot del servidor sites

06/03/2017

Demà dimarts 7 de març a les 7:30h procedirem a reiniciar el servidor sites per tal d'actualitzar el host en el que s'executa. Els serveis afectats són:

 • cPanel
 • pàgines personals
 • zones web de docència i recerca

 

Comparteix:

Aturada servidor Bases de Dades

02/03/2017

El divendres 3 de març a les 7.30 s'aturarà el servidor de Bases de Dades per a afegir un disc pel nou sistema gestor de bases de dades. Es preveu que l'aturada durarà un màxim de 30 minuts.

Els serveis que es veuran afectats són:

 • Reserva d'espais
 • Intranet
 • Sistema de tickets d'administració del DAC (RT)
 • Gestió de biblioteca

Comparteix:

Migració servidors de correu

22/02/2017

El dijous 23 de febrer a les 7.30 s'aturaran els servidors de correu sert i thos per a poder migrar-los a la nova infraestructura de disc. Es preveu que a les 9.00 ja estigui tot operatiu de nou.

Mentre duri el procés, no es podrà accedir a llegir ni enviar correu del DAC. No es perdrà cap correu, ja que tots quedaran aturats en servidors intermedis que una vegada amb les màquines operatives de nou, els enviaran als nostres servidors.

Un cop el sistema dels servidors migrats, es procedirà a migrar les bústies d'usuari de forma individual, donat que el volum de dades és molt gran. La migració de bústies durarà uns dies, es farà a la nit per mirar d'afectar el menys possible sempre que l'usuari no estigui connectat en aquells moments. La migració de cada una de les bústies dura uns minuts durant els quals l'usuari no podrà accedir a llegir el correu. Igual que amb el sistema, no hi haurà cap pèrdua de correu.

 

Actualització [23/02 - 8.10]: La migració del sistema dels servidors sert i thos ha finalitzat correctament. Els pròxims dies s'aniran migrant les bústies de forma individual. Mentre duri la migració, pot haver-hi alguns minuts on no es pugui accedir a les bústies.

Comparteix:

Migració servidor de Projectes

21/02/2017

El dimecres 22 de febrer a les 7.30 s'aturarà el servidor de Projectes code-2 per a poder migrar-lo a la nova infraestructura de disc. Es preveu que a les 10.00 ja estigui operatiu de nou.

Els serveis que es veuran afectats són:

 • Accés al repositori de projectes (git, svn,...)
 • Accés al gestor trac

 Actualització [22/02 - 9.10]: Ha finalitzat la migració del servidor i torna a estar operatiu.

 

Comparteix:

Migració servidor de Bases de Dades

17/02/2017

El dilluns 20 de febrer a les 7.30 s'aturarà el servidor de Bases de Dades per a poder migrar-lo a la nova infrastructura de disc. Es preveu que a les 10.00 ja estigui operatiu de nou.

Els serveis que es veuran afectats són:

 • Reserva d'espais
 • Intranet
 • Sistema de tickets d'administració del DAC (RT)
 • Gestió de biblioteca

 Actualització [20/2 - 8.30]: El servidor de bases de dades s'ha migrat correctament i torna a estar operatiu.

Comparteix:

Migració servidors a nou disc distribuit

15/02/2017

Aturada servidors per migració

Demà dijous 16/02/2017 a les 7.30 hi haurà una aturada dels següents servidors per a migrar-los al nou disc distribuït. Es preveu que a les 9.30 tots els servidors estiguin operatius de nou:

 • cluster-3: Servidor del cluster arvei. No es perdrà cap dels treballs, però durant l'aturada no es podran enviar nous jobs al cluster.
 • gaudi: Node d'entrada al cluster arvei. HI ha nodes alternatius operatius. Recordeu que s'accedeix fent "ssh arvei"
 • sistemes-1: Gestor de les màquines virtuals d'usuari. No es podrà accedir a la consola d'aquestes mentre duri l'aturada.

Divendres 17/02/2017 a les 7.30 es realitzarà la migració dels servidors. Es calcula una aturada màxima de 2 hores.

 • intranet-2: Serveis afectats: Intranet, Usuari Únic, Reserves, BSCW, RT, Wiki.
 • www-1: Web institucional
 • roura: Enviament de correu. Llistes de correu. No es perdrà cap correu, però no es poden enviar de nous durant l'aturada.

Actualització [16/02 - 8.10]: Els servidors cluster-3, gaudi i sistemes-1 ja s'han migrat i estan operatius de nou.

Actualització [17/02 - 8.40]: Ha finalitzat la migració dels servidors roura, www-1 i intranet-2 i tornen a estar operatius.

 

 

Comparteix:

Modificació servei VMPS

12/06/2020

Demà dijous 2 de febrer a les 7.30, es procedirà a modificar la configuració del servei VMPS que passarà a estar ofert per un servidor més nou.

El canvi en principi no ha de comportar cap aturada de servei, però donat que afecta la connectivitat dels terminals, es pot donar un tall de xarxa en algun moment durant el matí.

Comparteix:

Aturada servidors

12/06/2020

El dilluns 30 de gener a les 7.30 es realitzarà una aturada dels següents servidors per a poder allotjar-los a uns hosts actualitzats. La previsió és que cap dels servidors estigui aturat més de 10 minuts i que a les 8.30, tots els servidors tornin a estar operatius.

 • amargos (Servidor Windows)
 • aules-1 (Servidor aules D6)
 • boada-server-1 (Servidor cluster docent boada)
 • cluster-3 (Servidor cluster arvei)
 • code-2
 • db-2
 • fabre (Node d'entrada cluster arvei)
 • gaudi (Node d'entrada cluster arvei)
 • intranet-1  (Reports de recerca, signatura electronica, BSCW, RT, wiki)
 • minerva-users-1
 • minerva-server-1
 • recursos-1 (Samba, Disc centralitzat, Servidor d'impressió)
 • www-1 (web institucional)
 • xarxes-2 (DNS, DHCP, VMPS, serveis de xarxa)

Actualització [30/01/2017 - 8.10]: Tots els servidors tornen a estar operatius una vegada finalitzat el manteniment.

Comparteix:

Reboot servidor Sites

12/06/2020

Demà dimecres 18 de gener a les 7:30h procedirem a reiniciar el servidor sites per tal d'actualitzar el host en el que s'executa. Els serveis afectats són:

 • cPanel
 • pàgines personals
 • zones web de docència i recerca

Actualització [18-1-17 7.35]: El servidor sites torna a estar operatiu.

Comparteix:

Nueva aplicación de viajes

12/06/2020

A partir del próximo jueves 19 de enero, se pondrá en producción una nueva versión completamente renovada de la aplicación de gestión de viajes.

Las principales novedades serán:

 

 •  Interfaz renovada, más rápida y más simple
 •  Nuevos procesos como por ejemplo la validación y autorización de gastos a través de la misma aplicación (actualmente se hacen a través de firma electrónica)
 •  Nueva funcionalidad para incorporar los gastos/tickets por parte del viajero y facilitar la liquidación del viaje
 • Integrada con la nueva versión de Usuari Únic

 

 

 Para acceder a la aplicación podréis utilizar la misma url que se usa actualmente:

 https://www.ac.upc.edu/app/viatges

Comparteix:

Manteniment servidors

12/06/2020

Demà dijous 12 de gener del 2017 a les 7.30 es procedirà a realitzar una aturada per realitzar manteniment als següents servidors:

 • gw-3  (servidors d'accés remot VPN, ssh, correu i proxy web)
 • thos (servidor de les bústies de correu - IMAP/POP)

Actualització [12/1/2017 - 7.35]: Ja ha finalitzat el manteniment. Els servidors tornen a estar operatius.

Comparteix:

Aturada servidors

12/06/2020

Demà dimecres 11 de gener del 2017 a les 7.30 es procedirà a realitzar una aturada per realitzar manteniment als següents servidors:

 • gw-2  (servidors d'accés remot VPN, ssh, correu i proxy web)
 • pujals (servidor de Windows)
 • owncloud-1 (servidor del servei owncloud)

Actualització [11/1/2017 - 7.55]: Ja ha finalitzat el manteniment. Els servidors tornen a estar operatius.

Comparteix:

Aturada servidors

12/06/2020

El proper dilluns 5 de desembre a les 7.30, es procedirà a fer una breu aturada dels següents servidors per a realitzar tasques de manteniment.

 • intranet-2
  • Intranet
  • Usuari Únic
  • Reserves
  • BSCW
  • RT
  • Wiki
 • sert
  • Antivirus/antispam
 • roura
  • Enviament de correu
  • Llistes de correu

Actualització [5/12/2016 - 7.45]: Ja ha finalitzat el manteniment. Els servidors tornen a estar operatius.

Comparteix:

Aturada comunicacions xarxa 11/11/2016

12/06/2020

El divendres vinent 11/11/2016 entre les 7.30 i les 8.00 es realitzarà un manteniment del switch d'entrada al departament que   provocarà una aturada de totes les comunicacions. Amb aquesta actuació, es pretén actualitzar la versió de sistema del switch.

Tots els serveis es veuran afectats, pel que no es podrà accedir al correu, ni al web, ni als discos interns.

[11/11/2016 7:31] Comença el reboot (i parada del servei)

[11/11/2016 7:38] Tots els serveis tornen a funcionar

Comparteix:

Actualització servidors de disc

12/06/2020

Demà dimecres 19/10/2016 es procedirà a realitzar l'actualització de tots els nodes que s'encarreguen de servir el disc a les màquines virtuals, al servei S3 i al servei onwncloud.

L'actuació durarà tot el dia, i es pot allargar fins dijous 20/10/2016.

El servei de màquines virtuals i d'owncloud no s'ha de veure afectat per l'actualització, en canvi el servei S3, estarà aturat durant bona part de l'actuació, pel que es preveu que durant tot el dia de demà no es podrà accedir al mateix.

[19/10/2016 18.10]: L'actualització dels nodes servidors de disc ha finalitzat. Tots els serveis tornen a estar operatius.

Comparteix:

Actualització dels loadbalancers

12/06/2020

El proper dilluns dia 17 d'octubre a les 9:30h passarem actualitzacions de sistema als balancejadors de càrrega, les quals incorporen nombrosos pegats de seguretat i algunes millores de funcionalitat.

Preveiem que l'actuació duri aproximadament dues hores. Durant aquest temps és possible que percebeu petites desconnexions d'alguns dels serveis balancejats, les quals no seran superiors a 1 minut.

Aquest és el llistat de serveis que podrien veure's afectats:

 • web institucional (www)
 • enviament i recepció de correu a través del gw
 • accés a la xarxa interna via gw o VPN
 • accés al clúster via ssh (arvei)
 • autenticació de rosetes ethernet (vmps)
* Actualització 13:54h: L'actuació ha finalitzat amb èxit.

Comparteix:

L'edifici C6 està sense xarxa per avaria elèctrica

12/06/2020

Aquest migdia, a les 15:30h aproximadament, ha saltat l'interruptor principal del quadre elèctric de la sala de comunicacions de l'edifici C6. Hem intentat rearmar l'interruptor, però no ha estat possible. Hem avisat a Manteniment de Campus i hem obert una avaria, però a hores d'ara encara no ha estat resolta.

Com sabreu també, a l'edifici C6 no hi ha SAI en funcionament, i per tant no hi haurà xarxa en tot l'edifici mentre no se solucioni l'avaria del quadre elèctric de la sala de comunicacions.

Anirem informant-vos en aquesta entrada de qualsevol novetat que hi hagi al respecte.

Actualització 27/9 7.30: La xarxa a l'edifici C6 torna a estar operativa.

Comparteix:

Proves al servei de correu per a reduir el spam

12/06/2020

A partir de demà dia 31 d'agost i durant els propers dies durem a terme una sèrie de proves sobre el servei de correu amb la finalitat d'estudiar diferents alternatives pel servei. L'objectiu principal és reduir dràsticament el spam que arriba a les nostres bústies.

Farem tot el possible per a que aquestes proves siguin completament transparents. Tot i això, és possible que noteu un cert impacte, com per exemple:

 • petites demores en l'entrega de correus que envieu o que us enviïn
 • breus talls de connexió amb la vostra bústia

Si percebeu algun d'aquests inconvenients i no se soluciona en poc temps i/o reintentant-ho, sisplau poseu-vos en contacte amb nosaltres a través dels canals habituals.

Comparteix:

Aturada comunicacions xarxa 25/08/2016

12/06/2020

El dijous vinent 25/08/2016 entre les 7.30 i les 8.30 es realitzarà un manteniment del switch d'entrada al departament que   provocarà una aturada de totes les comunicacions. Amb aquesta actuació, es pretén actualitzar la versió de sistema del switch.

Tots els serveis es veuran afectats, pel que no es podrà accedir al correu, ni al web, ni als discos interns.

 

Comparteix:

Disco distribuido: S3

12/06/2020

Hola a todos,

desde su puesta en producción hemos usado el disco distribuído como sistema de almacenamiento para guardar las imágenes de las máquinas virtuales y el plan es ir incorporando poco a poco servicios hasta sustituir al actual disco centralizado.

Pues bien, desde hoy está disponible el nuevo servicio para guardar objetos (ficheros) usando el interface S3 (Amazon).

Las características principales son:

 • Está pensado para almacenar trazas, resultados, grandes ficheros, etc.
 • El acceso se ha de hacer desde la red interna (o VPN)
 • Es una zona scratch (sin backup)
 • Se pueden utilizar los clientes habituales de S3 (nosotros ofrecemos s3cmd en el cluster)

De momento, lo tenemos en fase beta para que lo probéis. Mientras esté en esta fase no realizaremos aumentos de cuota.

Podéis ver la documentación entera del servicio en: https://www.ac.upc.edu/app/wiki/serveis-tic/Storage/Ceph/S3/Intro

Comparteix:

Talls per actualització servidors

12/06/2020

Durant els pròxims dies 27, 28 i 29 de juliol es prepararan els servidors pel tall de corrent de la revisió anual de les instal·lacions d'alta tensió al Campus Nord del pròxim dia 2 d'agost. 

Es realitzarà l'actualització i verificació dels reboots de tots els servidors del DAC, pel que pot haver-hi petits talls a qualsevol dels serveis del departament.