Skip to content

Jordi Garcia and Jordi Tubella, as a members of a group of FIB professors, have received the 8th University Teaching Quality Award from UPC

You are here: Home / About us / Awards and Honors / Jordi Garcia and Jordi Tubella, as a members of a group of FIB professors, have received the 8th University Teaching Quality Award from UPC

Jordi Garcia and Jordi Tubella, as a members of a group of FIB professors, have received the 8th University Teaching Quality Award from UPC

S'ha atorgat el 8è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC, ex-aequo, a l’equip dirigit per Maria Ribera Sancho pel seu projecte Els nous estudis de la FIB: viatge a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que descriu el treball realitzat pels diferents estaments de la FIB en la definició, disseny i implantació dels nous plans d’estudi per adaptar-los a l’Espai Europeu d’Educació Superior. El jurat ha valorat laimplicació del centre, dels departaments i dels estudiants, el plantejament realista i coherent amb les directrius de l’EEES i l’oferta de recursos en forma de desenvolupaments tecnològics transversals de gran utilitat als professors per elaborar la programació de les assignatures, i a l’estudiantat, per tal de recollir una informació que permetrà la millora continuada del seu procés d’aprenentatge.

Filed under: