Skip to content

Josep Aguilar Saborit received the IBM PhD Fellow

pel seu treball i investigació de quatre anys sobre tècniques per millorar el rendiment del motor de Sistemes Gestors de Bases

Filed under: