Skip to content

You are here: Home / About us / Awards and Honors / Josep Aguilar Saborit received the IBM PhD Fellow

Josep Aguilar Saborit received the IBM PhD Fellow

pel seu treball i investigació de quatre anys sobre tècniques per millorar el rendiment del motor de Sistemes Gestors de Bases

Filed under: