Skip to content

Mateo Valero Cortés has been awarded by the Catalan Foundation for Research and Innovation

You are here: Home / About us / Awards and Honors / Mateo Valero Cortés has been awarded by the Catalan Foundation for Research and Innovation

Mateo Valero Cortés has been awarded by the Catalan Foundation for Research and Innovation

Awarded by the Catalan Foundation for Research and Innovation as a researcher who have made a significant contribution to the development of science and technology in Catalonia. Barcelona, July 2006.

Valero, M.. Per les seves rellevants contribucions científiques a l'arquitectura de computadors, i la seva tasca de promoció internacional de la supercomputació . XVII Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). 2006

Filed under: