Share:

Mateo Valero Cortés has been awarded by the Catalan Foundation for Research and Innovation

Jun 12, 2020

Awarded by the Catalan Foundation for Research and Innovation as a researcher who have made a significant contribution to the development of science and technology in Catalonia. Barcelona, July 2006.

Valero, M.. Per les seves rellevants contribucions científiques a l'arquitectura de computadors, i la seva tasca de promoció internacional de la supercomputació . XVII Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). 2006

Keywords
premi