Skip to content

You are here: Home / News / Rommel Sánchez Verdejo defenses his Phd Thesis

Rommel Sánchez Verdejo defenses his Phd Thesis

HPC memory systems: Implications of system simulation and checkpointin

HPC memory systems: Implications of system simulation and checkpointing

Director de la tesi: Dr. Petar Radojkovix i Dr. Eduard Ayguadé Parra (PONENT)

Data:                04/02/2022
Hora:                11:00
Lloc:                Videoconferència (si esteu interessats a assistir-hi, haureu de sol·licitar-ne l'accés al  secretari del tribunal  Dr. Xavier Martorell Bofill - xavim@ac.upc.edu  , abans de dijous 3 de febrer a les 12h)