Skip to content

Degree studies at FIB

FIB

 

FIB

The Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) offers Computer-Science degree studies since 1977.The DAC lecturers in the new Degree in Informatics Engineering(since academic year 2010-11) and the old Degree in Informatics Engineering, theDiploma in Computer Software and the Diploma in Computer Systems.

The DAC is responsible for the following subjects in the new Degree in Informatics Engineering:

 • IC - Introduction to Computers
 • EC - Computer Structure
 • AC - Computer Architecture
 • SO - Operating Systems
 • XC - Computer Networks
 • PAR - Paral·lelisme
 • AC2 - Computer Architecture II
 • SO2- Operating Systems II
 • XC2 - Computer Networks II
 • ASO - Administration of Operating Systems
 • PI - Internet Protocols
 • SOA - Advanced Operating Systems
 • TXC - Technologies of Computer Networks
 • MP - Multiprocessadors
 • PEC - Projecte d'Enginyeria de Computadors
 • PCA - Programació Conscient de l' Arquitectura
 • PAP - Programació i Arquitectures Paral·leles 
 • VLSI - VLSI
 • CASO - Conceptes Avançats de Sistemes Operatius
 • CPD -Centres de Processament de Dades
 • PTI - Projecte de Tecnologies de la Informació
 • SI - Seguretat Informàtica
 • AD - Aplicacions Distribuïdes
 • SDX - Sistemes Distribuïts en Xarxa
 • IM - Internet Mòbil
 • SOAD -Sistemes Operatius per Aplicacions Distribuïdes (webpage)
 • TGA - Targetes Gràfiques i Acceleradors
 • APC - Arquitectura del PC
 • SLDS - Software Lliure i Desenvolupament Social  

The DAC is responsible for the following subjects in the remaining degrees:

 • ASO - Operating Systems Administration (webpage)
 • PCA - Awareness of Architecture in Programming
 • PIAM - Internet and Multimedia Application Protocols
 • PXC - Computer Networks Project (webpage)
 • SODX - Distributed and Networked Operating Systems
 • SPD - Public Data Services